Dr. Magdalina Gyurova

Д-р Магдалина Гюрова

Д-р Магдалина Стоянова Гюрова е специалист по Дерматология и Венерология и главен асистент към Катедра по Дерматология и Венерология при Медицински Университет – Пловдив. Член е на Международната Академия по Козметична Дерматология (IACD).

Д-р Магдалина Гюрова

Д-р М. Гюрова е завършила Висш Медицински Университет – Пловдив през 1999 г., като отличник на випуска с Хипократова награда.

От 2002 г. разработва научен труд в областта на дерматоонкологията. През 2010 г. успешно защитава докторска дисертация, свързана с терапия на кожните новообразувания.

Д-р Гюрова има сертифицирани курсове за дерматоонкология и дерматохирургия, приложение на филъри (хиалуронова киселина, Radiesse и Sculptra), лазер – терапия.

Участвала е в множество курсове, обучения и международни форуми:

 • First Spring Symposium of European Academy of Dermatology and Venereology, Malta, Feb 2003
 • XVI Congress European Academy of Dermatology and Venereology, Vienna, 16-20 May 2007
 • XXI World Congress of Dermatology, Buenos Aires, 30 Sep – 5 Oct 2007
 • V Spring Symposium of the European Academy of Dermatology and Venereology, Istanbul 22-25 May 2008
 • XVII Congress European Academy of Dermatology and Venereology, Paris 17-21 Sep 2008
 • XIII COSMODERM – Joint Meeting of European Society for Cosmetic and Aesthetic Dermatology and the Hellenic Society of Dermatology and Venereology, Athens 12-14 Dec 2008
 • XVIIІ Congress European Academy of Dermatology and Venereology, Berlin 7-11 Oct 2009
 • International Master Course on Aging Skin, Paris 8-11 Jan 2010
 • XIX Congress European Academy of Dermatology and Venereology, Gothenburg 6-10 Oct 2010
 • XVI COSMODERM – The International AestheticDermatology Congress of ESCAD European Society for Cosmetic and Aesthetic Dermatology, Dresden 9-12 Dec 2010
 • 2nd 5 – Continent-Congress for Lasers and Aesthetic Medecine, Cannes 1-3 Sep 2011
 • World Rendez-vous on Dermatology, Dubai 1-3 Oct 2011
 • XX Congress European Academy of Dermatology and Venereology, Lisbon 20-24 Oct 2011
 • Master Course за приложение на филъри. Париж, Feb 2012
 • 10 th Anti-Aging Medicine World Congress & Medispa. Monte Carlo 29 – 31 Mar 2012
 • XXI Congress European Academy of Dermatology and Venereology, Prague 27-30 Sep 2012
 • 11th Anti-Aging Medicine World Congress & Medispa. Monte Carlo 4-6 Apr 2013
 • 9th World Congress of Cosmetic Dermatology, Athens 27-30 Jun 2013
 • ESLD Fostering Course Advance, 3rd  5 – Continent-Congress for Lasers and Aesthetic Medecine, Cannes 18-21 Sep 2013
 • Клиничен курс за приложение на лазери (Quanta System Training Academy), 14-15.10.2013
 • Masterclass: How to achieve facial harmony. Zurich, May 2014
 • Facial Anatomy Course London July 2014
 • XXIII Congress European Academy of Dermatology and Venereology, Amsterdam, 8-12 Oct. 2014
 • 13 International Master Course on Aging Skin, Paris 29 Jan – 1 Feb 2015
 • Anti-Aging Medicine World Congress. Monte Carlo 26-28 Mar 2015
 • 6-th 5-Continent-Congress for Aesthetic and Lasers Medecine, Cannes 3-6 Sep 2015
 • XXIV Congress European Academy of Dermatology and Venereology, Copenhagen, 7-11 Oct. 2015
 • 14 International Master Course on Aging Skin, Paris 28- 31 Jan 2016
 • Diploma of Graduation University Master, Nice University, Mar 2016