Общи Условия за ползване на уебсайта на клиника DermaPlus

ПРЕДМЕТ

Предмет на настоящия документ е използването на сайта https://dermaplus.bg/ (наричан по-долу „Сайта“).

Настоящите Общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Дерматологична Клиника “ДЕРМАПЛЮС”, с който получавате правото да използвате услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на подробно описаните по-долу условия.

Чрез достъпа си до Сайта, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.

Дерматологична Клиника “ДЕРМАПЛЮС” („Клиниката“) има изключителни права върху „Сайта“ и само и единствено „Клиниката“ има право да променя и/или изменя настоящите Общи условия. УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Дерматологична Клиника “ДЕРМАПЛЮС” не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите УСЛОВИЯ.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

  • „Потребител“ е всяко физическо лице, което използва сайта.
  • „Собствено съдържание“ на клиника DermaPlus са всички текстове, графики, снимки, лога, както и комбинация от тях, публикувани на сайта https://dermaplus.bg/ от служители на клиниката.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Приемайки настоящите Условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които използват САЙТА се съгласяват доброволно предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани и използвани от САЙТА по електронен път – за предоставяне на съответната УСЛУГА. Във всеки изпратен имейл Клиниката ще предоставя възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ да се поиска изтриване на изпратените от него данни. Искане за изтриване може да се подаде чрез имейл или чрез контактната форма.

Всички доброволно предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ДАННИ както и други ДАННИ, които го идентифицират в процеса на ползване на САЙТА се съхраняват, обработват и използват от САЙТА за целите на поддръжка на определени функционалности на предоставената УСЛУГА.

САЙТЪТ си запазва правото да използва IP адресите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо при изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ЗАЩО

  • КОНТАКТНА ФОРМА – Данните от формата са нужни да за може да се свържем с вас след запитване
  • ФОРМА ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ – Данните от формата са нужни да за може да се свържем с вас след запитване
  • При съгласие с нашите правила и условия се пази вашият IP адрес.

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

Вашите данни не се споделят с НИКОЙ, освен служителите на КЛИНИКАТА, които обработват получените запитвания / от контактната форма / и резервациите / от формата за резервация /

КОЛКО ДЪЛГО ПАЗИМ ВАШИТЕ ДАННИ

Вашите данни се пазят на сървър в защитена среда до времето на обработка, след това се изтриват.

КАКВИ ПРАВА ИМАТЕ ВЪРХУ ВАШИТЕ ДАННИ

Вашите права върху данните които събираме и обработваме са:

  • Да поискате информация какви данни имаме за вас.
  • Да поискате изтриване на данните които имаме за вас.

КАК ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

След като изпратите съобщение или запитване за резервация на час, служител на КЛИНИКАТА обработва получените имейли. КЛИНИКАТА не предоставя вашите данни на трети лица.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

  • Вашите данни са защитени и се намират на криптиран сървър.
  • САЙТА има инсталиран сертификат за сигурност / SSL /.

Може да разгледате НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ и НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

ДРУГИ

САЙТЪТ си запазва правото да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване.

Предвид международния характер на мрежата Интернет и че САЙТА е свързан с тази мрежа, САЙТЪТ не гарантира, че потокът информация към и от https://dermaplus.bg/ няма да бъде следен и записван от трети страни, освен в случаите, в които се използва SSL (криптирана връзка), при която защитата на връзката се осъществява, съгласно международния SSL сертификат.

ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

С оглед периодично допълване и модификации на услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от КЛИНИКАТА. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

При извършване на промени в Общите условия, КЛИНИКАТА довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛЯ извършените промени чрез публикуването им на уебсайта https://dermaplus.bg/.

Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 27.07.2018 г.


Клиника по естетична дерматология и лазерна терапия в Пловдив – DermaPlus


Дерматологична клиника в Пловдив

Клиника по естетична дерматология и лазерна терапия в Пловдив – DermaPlus

Дерматологична клиника в Пловдив
Работно време


ПОН-ПЕТ
14:00 – 19:00
СЪБ
9:00 – 14:00
НЕД
ПОЧИВЕН ДЕН

Запиши час


Информация за контакт

+359 888 388 353


dermaplusbg@gmail.com


Пловдив, ул. „Сан Стефано„ 97


Виж на картата